โรงเรียนดงตาลวิทยา

Login ระบบบันทึกนักเรียนมาสาย

Username :
Password:
Menu :
1. ดูข้อมูลนักเรียน มาสาย / ขาดเรียน ทั้งหมด
2. สถิติภาคเรียนที่ 1/2563
3. สถิติภาคเรียนที่ 2/2563
4. ค้นหานักเรียน (แสดงรูปภาพ)
5. ค้นหานักเรียน (ระหว่างวันที่)

เลือกห้องที่ต้องการดูนักเรียน (แสดงรูปภาพ)

ม.1 : ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3 
ม.2 : ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3 
ม.3 : ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3 
ม.4 : ม.4/1  ม.4/2  ม.4/3 
ม.5 : ม.5/1  ม.5/2  ม.5/3 
ม.6 : ม.6/1  ม.6/2  ม.6/3